Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Så stor var handeln med Ukraina och Ryssland i fjol

Senast uppdaterad: 2022-03-16

Före Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige båda länderna som handelspartners. I fjol köpte Sverige bland annat trävaror av Ukraina, och olja och uran av Ryssland. Vi exporterade verkstadsmaskiner, bilar och telekomutrustning till de två länderna.

Ekonomiskt sett är Ukraina en mindre handelspartner för Sverige. Varuexporten till Ukraina stod 2021 för 0,3 procent av Sveriges totala export och 0,1 procent av den totala importen. Det kan jämföras med Sveriges största handelspartners: Norge och Tyskland. Tyskland stod för 11 procent av Sveriges totala varuexport och Norges andel av varuimporten var 17 procent.

Sverige köpte varor från Ukraina för en miljard kronor, bland annat golvskivor, möbler och madrasser. Vi exporterade bland annat verkstadsprodukter till Ukraina. Exporten uppgick till 4,9 miljarder kronor.

Lastbilar till Ryssland

Från Ryssland köpte Sverige 2021 bland annat oljeprodukter, gödselmedel och uran. Vi exporterade verkstadsmaskiner, läkemedel, telekomutrustning, bilar och lastbilar till Ryssland.

Sveriges handel med Ryssland motsvarade i fjol 1,4 procent av den totala exporten och 1,2 procent av den totala importen av varor. Totalt exporterade Sverige varor till Ryssland för 22,5 miljarder kronor och importerade varor för 19,6 miljarder kronor.

Enligt Stockholms handelskammare har ungefär 1 800 svenska företag varuexport till Ryssland, varav nästan 500 med hemvist i Stockholms län. Ryssland hör till Sveriges 30 största handelspartners.

Länkar

Export till våra 30 största handelspartner

Import från våra 30 största handelspartner

Utrikeshandel med varor

Skräddarsy din statistik om utrikeshandeln | Kommerskollegium

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB