Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Var tredje person läser aldrig böcker på fritiden

Senast uppdaterad: 2021-11-01

En del läser varje vecka, andra läser aldrig. Vår statistik visar att såväl bokförsäljningen som vuxnas läsande stadigt går nedåt i Sverige. (Artikel publicerad i november 2021)

Nu är det läslov i Sverige. Syftet är att öka barns läsande, vilket i ljuset av vuxnas läsvanor kan vara en utmaning.

– I befolkningen som är 16 år och äldre minskar läsningen, säger Göran Nordström, utredare på SCB.

Han arbetar med SCB:s stora undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC). I den återkommer bland annat frågan om man läser böcker på fritiden.

I genomsnitt under 2018 och 2019 hade 34 procent inte läst böcker alls det senaste året.

– Tio år tidigare var motsvarande andel 29 procent. Och mellan 2008 och 2019 sjönk andelen som läste böcker varje vecka från 40 till 34 procent, säger Göran Nordström.

Skillnaderna mellan könen är tydliga.

– Det är vanligare bland män än kvinnor att inte läsa böcker. Åren 2018 och 2019 hade 41 procent av männen inte läst någon bok alls det senaste året. Motsvarande andel bland kvinnorna var 26 procent.

För bokläsandet varje vecka var förhållandet det omvända: 41 procent av kvinnorna och 27 procent av männen.

I en del åldersgrupper är skillnaderna ännu större. I åldrarna 60–69 år är andelen som aldrig läser böcker nästan dubbelt så stor bland männen som bland kvinnorna.

– Skillnaderna mellan yngre och äldre kvinnor är större än motsvarande skillnader mellan yngre och äldre män. Det beror på att bokläsandet bland yngre och medelålders kvinnor minskat de senaste tio åren. Bland männen har andelen bokläsare varit relativt låg i alla åldersgrupper under samma period, säger Göran Nordström.

Procent av befolkningen 16 år och äldre som läst en bok det senaste året

  2008–2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015 2018–2019
Kvinnor och män          
   Inte alls 29 29 30 27 34
   Varje vecka 40 39 39 37 34
   Mer sällan 31 32 32 37 33
Kvinnor          
   Inte alls 21 20 22 19 26
   Varje vecka 49 47 47 45 41
   Mer sällan 30 33 31 35 33
Män          
   Inte alls 37 38 37 34 41
   Varje vecka 31 30 31 29 27
   Mer sällan 32 32 32 38 33

I statistiken syns även tydliga skillnader kopplat till utbildningsnivå.

Om bokläsning i Statistikdatabasen

Likt läsandet går även försäljningen av böcker ner i Sverige.

– Förra året konsumerade vi böcker för 6,9 miljarder kronor. Om vi räknar på konsumtionsvolymen, alltså konsumtionen justerat för inflation, så ser vi en tydlig minskning under 2000-talet, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

År 2002 uppgick konsumtionen av böcker till 4,4 miljarder kronor. Jämfört med det har bokkonsumtionen de senaste fem åren legat på mellan 3,7 och 4,0 miljarder kronor i fasta priser, alltså justerat för inflation.

– Förra året var konsumtionen av böcker 9 procent lägre än 2002, säger Daniel Lennartsson.

Konsumtionen av böcker i fasta priser sedan 2002, i miljoner kronor

Fakta: Om läsvanor och konsumtion av böcker

34 procent av befolkningen som är 16 år och äldre uppger att de inte läst böcker på fritiden det senaste året. Motsvarande andelar för män respektive kvinnor är 41 respektive 26 procent.

34 procent uppger att de läst böcker på fritiden varje vecka. Motsvarande andelar för män respektive kvinnor är 27 respektive 41 procent.

Frågorna om bokläsning har ingått i Undersökningarna av levnadsförhållanden vissa år under perioden 1982–2019. I Statistikdatabasen redovisas uppgifter från och med 2008–2009.

Boklyssnande är inte medräknat i statistiken om läsvanor i den här artikeln, men det finns statistik om det i Statistikdatabasen.

I statistiken om konsumtionen av böcker ingår däremot e-böcker och ljudböcker.

Länkar

Om bokläsning i Statistikdatabasen

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB