Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 48 resultat.

 1. Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund [Inledning]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 2. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Inledning]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 3. Befolkningsutvecklingen i kommungrupper och påverkan på fruktsamheten [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2006
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
 4. Sveriges framtida befolkning 2012–2060 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2012
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 5. Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj
 6. Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund [Modell och referenser]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 7. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Bakgrund till antaganden]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 8. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Tidigare prognos]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 9. Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 [Bilagor]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 10. Sveriges framtida befolkning 2004–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Sveriges framtida befolkning
Visa