Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 230 resultat.

 1. Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2013, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2013
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 2. Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2013, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 3. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 4. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, andra kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 5. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, tredje kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 6. Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2014 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
 7. Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 8. Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 9. Utrikeshandel, export och import av varor januari-september 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
 10. Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2014, i löpande priser [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Visa