Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 13 resultat.

 1. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003. Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 2. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 3. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2006
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 4. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 5. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 6. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 7. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 8. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2011
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 9. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2012
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
 10. Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2013
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: JO14 - Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Visa