Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 12 resultat.

 1. Gödselmedel i jordbruket 2000/01. Handel och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 2. Gödselmedel i jordbruket 2002/03. Handels- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 3. Gödselmedel i jordbruket 2004/05. Handels- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2006
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 4. Odlingsåtgärder i jordbruket 2006. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel. [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 5. Gödselmedel i jordbruket 2006/07 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 6. Odlingsåtgärder i jordbruket 2008. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel. [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 7. Gödselmedel i jordbruket 2008/09. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 8. Odlingsåtgärder i jordbruket 2010. Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål och anskaffning av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2011
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 9. Gödselmedel i jordbruket 2010/11. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2012
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
 10. Odlingsåtgärder i jordbruket 2012. Träda, slåttervall, vårkorn, höstspannmål samt användning av halm och blast [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2013
  Ämnesområde: Miljö
  Statistikserie: MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Visa