Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 41 resultat.

 1. Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2009/10 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2011
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 2. Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2012
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Högskolestuderande med utländsk bakgrund
 3. Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 4. Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 5. Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2010/11 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2012
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 6. Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 7. Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2016
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 8. Universitet och högskolor. Grundutbildning. nybörjare, registrerade och examina 1999/2000 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 9. Universitet och högskolor. Grundutbildning. Nybörjare, registrerade och examina 2000/2001 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 10. Universitet och högskolor. Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
Visa