Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 41 resultat.

 1. Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2001/02 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 2. Högskolestuderande med utländsk bakgrund. Höstterminerna 1998 och 1999 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2000
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF19 - Högskolestuderande med utländsk bakgrund
 3. Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2001/02 och forskarutbildning 2000/01 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF19 - Högskolestuderande med utländsk bakgrund
 4. Universitet och högskolor. Grundutbildning. Social bakgrund bland högskolenybörjare 1998/99 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2000
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 5. Universitet och högskolor. Grundutbildning. nybörjare, registrerade och examina 1999/2000 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 6. Universitet och högskolor. Grundutbildning.Genomströmning. Resultat t.o.m. 1999/2000 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 7. Universitet och högskolor. Grundutbildning. Nybörjare, registrerade och examina 2000/2001 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 8. Universitet och högskolor. Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 9. Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2001/02 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
 10. Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2002/03 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Visa