Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 12 resultat.

 1. Tema: Utbildning och arbetsmarknad 2010:3 Arbetskraftsbarometern 1997–2009 – en återblick på 32 utbildningsgrupper [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 2. Tema: Utbildning 2010:1 Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 3. Tema: Arbetsmarknad 2015:4 Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 4. Tema: Arbetsmarknad 2001:1 21-åringarns situation på arbetsmarknaden – En kohortanalys [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 5. Tema: Utbildning 2001:2 Tillgången på forskarutbildade – Utsikter till år 2013 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 6. Tema: Arbetsmarknad 2002:1 Den äldre arbetskraften [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 7. Konjunkturberoende i inflödet till och utflödet från högre studier [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2011
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads
 8. Tema: Arbetsmarknad 2013:1 Ingenjörerna [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2013
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 9. Tema: Utbildning 2001:3 Avhopp från läraryrket och framtida pensionsavgång [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 10. Länens arbetsmarknad – befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Visa