Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 260 resultat.

 1. 1901-1905 Göteborgs och Bohus län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Göteborgs och Bohus län

  Författare: Göteborgs och Bohus län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Göteborgs och Bohus län 1856-1905 (BISOS H).
 2. 1901-1905 Jönköpings län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Jönköpings län

  Författare: Jönköpings län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Jönköping län 1856-1905 (BISOS H).
 3. 1901-1905 Norrbottens län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Norrbottens län

  Författare: Norrbottens län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Norrbottens län 1856-1905 (BISOS H).
 4. 1901-1905 Jämtlands län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Jämtlands län

  Författare: Jämtlands län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Jämtlands län 1856-1905 (BISOS H).
 5. 1901-1905 Stockholms län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd 10. Åren 1901-1905. Stockholms län

  Författare: Stockholms län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Stockholms län 1856-1905 (BISOS H).
 6. 1901-1905 Västmanlands län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Västmanlands län

  Författare: Västmanlands län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Västmanlands län 1856-1905 (BISOS H).
 7. 1901-1905 Blekinge län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Blekinge län

  Författare: Blekinge län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Blekinge län 1856-1905 (BISOS H).
 8. 1901-1905 Malmöhus län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Malmöhus län

  Författare: Malmöhus län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Malmöhus län 1856-1905 (BISOS H).
 9. 1901-1905 Kopparbergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Kopparbergs län

  Författare: Kopparbergs län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Kopparbergs län 1856-1905 (BISOS H).
 10. 1901-1905 Gävleborgs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Gävleborgs län

  Författare: Gävleborgs län
  Tidsperiod: 1901 - 1905
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS H Femårsberättelser, Femårsberättelser Gävleborgs län 1856-1905 (BISOS H).
Visa