Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 47 resultat.

 1. 1899 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XXXV. Hushållningssällskapens berättelser för år 1899. Jämte sammandrag utarbetat i Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1899
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 2. 1900 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XXXVI. Hushållningssällskapens berättelser för år 1900. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 3. 1901 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XXXVII. Hushållningssällskapens berättelser för år 1901. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1901
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 4. 1902 Hushallningssallskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XXXVIII. Hushållningssällskapens berättelser för år 1902. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1902
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 5. 1903 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XXXIX. Hushållningssällskapens berättelser för år 1903. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1903
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 6. 1904 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XL. Hushållningssällskapens berättelser för år 1904. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1904
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 7. 1905 Hushallningssallskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLI. Hushållningssällskapens berättelser för år 1870. Jämte sammandrag. utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1905
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 8. 1906 Hushallningssallskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLII. Hushållningssällskapens berättelser för år1906. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1906
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 9. 1907 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLIII. Hushållningssällskapens berättelser för år 1907. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1907
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 10. 1908 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLIV. Hushållningssällskapens berättelser för år 1908. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1908
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
Visa