Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 84 resultat.

 1. 1911 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLVII. Hushållningssällskapens berättelser för år 1911. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1911
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 2. 1910 årsväxtberättelser … BISOS.N. Jordbruk och boskapsskötsel. Årg. 37. Sammandrag av Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser för år 1910. Utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1910
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Årsväxtberättelser 1874-1910.
 3. 1910 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLVI. Hushållningssällskapens berättelser för år 1910. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1910
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 4. 1909 årsväxtberättelser … BISOS.N. Jordbruk och boskapsskötsel. Årg. 36. Sammandrag av Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser för år 1909. Utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1909
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Årsväxtberättelser 1874-1910.
 5. 1909 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLV. Hushållningssällskapens berättelser för år 1909. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1909
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 6. 1908 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLIV. Hushållningssällskapens berättelser för år 1908. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1908
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 7. 1908 årsväxtberättelser … BISOS.N. Jordbruk och boskapsskötsel. Årg.35. Sammandrag av Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser för år 1908. Utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1908
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Årsväxtberättelser 1874-1910.
 8. 1907 Hushållningssällskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLIII. Hushållningssällskapens berättelser för år 1907. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1907
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
 9. 1907 årsväxtberättelser … BISOS.N. Jordbruk och boskapsskötsel. Årg. 34. Sammandrag av Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser för år 1907. Utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1907
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Årsväxtberättelser 1874-1910.
 10. 1906 Hushallningssallskapen - BISOS N. Jordbruk och boskapsskötsel. XLII. Hushållningssällskapens berättelser för år1906. Jämte sammandrag, utarbetat av Statistiska centralbyrån

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1906
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS N Jordbruk 1865-1911, BISOS N Jordbruk - Hushållningssällskapen årsberättelser 1865-1911.
Visa