Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 26 resultat.

 1. BI.R0.88.01r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. IX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1888-1890

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1888 - 1890
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 2. BI.R0.91.01r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. X. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1891-1893

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1891 - 1893
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 3. BI.R0.97.01r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1897-1899

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1897 - 1899
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 4. BI.R0.00.01r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XV. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1900-1902

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900 - 1902
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 5. BI.R0.03.01r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XVI. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1903-1905

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1903 - 1905
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 6. BI.R0.00.03a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIV:3. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1900. Tredje avdelningen. Män över 25 år, fördelade i yrkesgrupper, skyld...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 7. BI.R0.04.01k - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XVII. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1904

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1904
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Kommunala rösträtten 1871-1904.
 8. BI.R0.72.81r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. I: Bihang. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1872. Grafiska framställningar av valen till andra kammaren år 1872 utarbetade av J. Hel...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1872
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 9. BI.R0.79.01r - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. V. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande riksdagsmannavalen åren 1879-1881

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1879 - 1881
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Riksdagsmannavalen 1872-1908.
 10. BI.R0.85.03a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. VII:3. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1885. Tredje avdelningen. Åldersfördelning och förmögenhetsfördelning för...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1885
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
Visa