Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 54 resultat.

 1. BI.U0.17.01. - Bidrag till Sveriges officella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XLIV: 1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1917. Första avdelningen: Fattigvården

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1917
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 2. BI.U0.17 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XLIV:2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1917.Andra avdelningen: Finanserna

  Författare: Statistiska centralbyrån.
  Tidsperiod: 1917 - 1920
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 3. BI.U0.16.02 - Bidrag till Sveriges offciella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XLIII: 2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1916. Andra avdelningen: Finanserna

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1916
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 4. Bi.U0.16.01. - Bidrag till Sveriges officiella statistik.U.Kommunernas fattigvård och finanser. XLIII:1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1916. Första avdelningen: Fattigvården

  Författare: Statistika centralbyrån
  Tidsperiod: 1916
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 5. BI.U0.15.02 - Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XLII:2. Statistika centralbyråns underdåniga berättelse för år 1915. Andra avdelningen: Finanserna

  Författare: Statistika centralbyrån
  Tidsperiod: 1915
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 6. BI.U0.15.01. - Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XLII: 1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1915. Första avdelningen: Fattigvården

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1915
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 7. BI.U0.14 - Bidrag till Sveriges officiella statistik.U.Kommunernas fattigvård och finanser.XLI:1.Statistiska centralbyråns underdåniga berattelse för ar 1914. Första avdelningen: Fattigvården

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1914
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 8. BI.U0.14 - Bidrag till Sveriges oficiella statistik.U.Kommunernas fattigvård och finanser.XLI:2.Statistiska centralbyråns underdaniga berattelse för år 1914. Andra avdelningen: Finanserna.

  Författare: Statistiska centralbyråns
  Tidsperiod: 1914
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 9. BI.U0.13.02 - Bidrag till Sveriges oficiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XL:2. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1913. Andra avdelningen: Finanserna

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1913
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
 10. BI.U0.13.01. - Bidrag till Sveriges officiella statistik. U. Kommunernas fattigvård och finanser. XL: 1. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1913. Första avdelningen: Fattigvården

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1913 - 1915
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS U Kommunernas fattigvård 1874-1917.
Visa