Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 13 resultat.

 1. Styrelsens över fängelserna och arbetsinrättningarna till Kungl. Maj:t avgivna berättelse, angående fångvården i riket åren 1838 och 1839

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1838 - 1839
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 2. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1847

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1847
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 3. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1850

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1850
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 4. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1851

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1851
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 5. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1852

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1852
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 6. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1854

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1854
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 7. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1857

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1857
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 8. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1856

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 9. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1858

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1858
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
 10. Styrelsens över fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1848

  Författare: Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket
  Tidsperiod: 1848
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Fångvården 1838-39 och 1847-1858.
Visa