Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 159 resultat.

 1. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 5, Förvärvsarbetande efter yrke = Population and Housing Census 1990. Part 5, Employed population and occupation

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 2. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 1, Beskrivning av råtabeller och databaser = Population and Housing Census 1990. Part 1, Tabulation programme and databases

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 3. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 2, Folkmängd och samboende = Population and Housing Census 1990. Part 2, Population and cohabitation

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 4. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 3, Lägenheter = Population and Housing Census 1990. Part 3, Dwellings

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 5. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 4, Hushåll = Population and Housing Census 1990. Part 4, Households

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 6. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 6, Inkomst och utbildning = Population and Housing Census 1990. Part 6, Income and education

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 7. Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 7, Uppläggning och genomförande = Population and Housing Census 1990. Part 7, The planning and processing of the Population and Housing Census

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1990
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1990 (SOS).
 8. Folk- och bostadsräkningen 1985. Del 1, Beskrivning av råtabeller, kartor och diagram = Population and Housing Census 1985. Part 1, Tabulation programme, charts and maps

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1985
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1985 (SOS).
 9. Folk- och bostadsräkningen 1985. Del 8, Inkomst = Population and Housing Census 1985. Part 8, Income

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1985
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1985 (SOS).
 10. Systematisk förteckning över yrken : systematisk förteckning över yrkesområden, yrkesgrupper, yrkesfamiljer och individualyrken med kodnummer och definitioner

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1985
  Ämnesområde: Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: SOS 1911-, Folk- och bostadsräkningarna, Folk- och bostadsräkningen 1965-1990, Folk och bostadsräkningen 1985 (SOS).
Visa