Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 2 resultat.

 1. Jordbruksstatistisk årsbok 2001 = Yearbook of agricultural statistics 2001

  Författare: Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 2000
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: SOS 1911-, Jordbruk, Jordbruksstatistisk årsbok (SOS) 1965-2001.
 2. Jordbruksstatistisk årsbok 1980 med översikter för åren 1960-1979= Yearbook of agricultural statistics 1980 With summary data for the years 1960-1979

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1960 - 1979
  Ämnesområde: Jord- och skogsbruk, fiske
  Statistikserie: SOS 1911-, Jordbruk, Jordbruksstatistisk årsbok (SOS) 1965-2001.