Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 8 resultat.

 1. BI.R0.00.03a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIV:3. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1900. Tredje avdelningen. Män över 25 år, fördelade i yrkesgrupper, skyld...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 2. BI.R0.00.04a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIV:4. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1900. Fjärde afdelningen. Kvinnor över 24 år fördelade efter civilstånd. ...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 3. BI.R0.00.02a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIV:2. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1900. Andra avdelningen. Antal jordtorpare. Kommunalt röstberättigade män...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 4. BI.R0.00.01a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIV:1. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1900. Första avdelningen. De kommunalt skattskyldiga fördelade med hänsyn...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1900
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 5. BI.R0.85.03a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. VII:3. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1885. Tredje avdelningen. Åldersfördelning och förmögenhetsfördelning för...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1885
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 6. BI.R0.85.81a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. VII:3. Bihang. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1885. Bihang till tredje avdelningen. Sammanställningar och beräk...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1885
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 7. BI.R0.85.01a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. VII:1. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1885. Första avdelningen. Antal röstberättigade såväl de som nu äga som d...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1885
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.
 8. BI.R0.85.02a - Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. VII:2. Statistiska centralbyråns underdåniga redogörelse angående valrätt till riksdagens andra kammare år 1885. Andra avdelningen. Yrkesfördelning för röstberättigade såväl de so...

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1885
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS R Valstatistik 1871-1910, BISOS R Valrätt till riksdagens andra kammare 1885-1900.