Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 78 resultat.

 1. Sjöfart : berättelse för år 1911

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1911
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 2. Sjöfart : berättelse för år 1912

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1912
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 3. Sjöfart : berättelse för år 1953 = Navigation 1953

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1953
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 4. Sjöfart : berättelse för år 1954 = Navigation 1954

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1954
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 5. Sjöfart : berättelse för år 1955 = Navigation 1955

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1955
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 6. Sjöfart : berättelse för år 1956 = Navigation 1956

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1956
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 7. Sjöfart : berättelse för år 1957 = Navigation 1957

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1957
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 8. Sjöfart : berättelse för år 1958 = Navigation 1958

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1958
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 9. Sjöfart : berättelse för år 1959 = Navigation 1959

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1959
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
 10. Sjöfart : berättelse för år 1960 = Navigation 1960

  Författare: Statistiska centralbyrån
  Tidsperiod: 1960
  Ämnesområde: Transporter och kommunikationer,
  Statistikserie: SOS 1911-, Sjöfart 1911-1988.
Visa