Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 30 resultat.

 1. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1857

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1857
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 2. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1856

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1856
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 3. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1855

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1855
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 4. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1854

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1854
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 5. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1853

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1853
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 6. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1852

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1852
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 7. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1851

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1851
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 8. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1850

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1850
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 9. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1849

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1849
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
 10. Kommerskollegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart år 1848

  Författare: Kommerskollegium
  Tidsperiod: 1848
  Ämnesområde: Handel med varor och tjänster
  Statistikserie: Officiell statistik 1811-1860, Utrikeshandel 1819-1857, Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828-1857.
Visa