Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 2 026 resultat.

 1. Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner

  I januari 2021 anpassades AKU till EU:s förordning (2019/1700) för den sociala statistiken, vilket har orsakat tidsseriebrott. Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner avser beräkningar före anpassningen.

 2. Förändringar i den officiella statistiken - okt 2021 - mars 2022.pdf

 3. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM110SM1801, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2017K04

 4. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2018

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM11SM1803, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2018K02

 5. Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 – Tema: Personer utanför arbetskraften i åldern 15–74 år

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM110SM1202, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2012K01

 6. Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 – Tema: Långtidsarbetslöshet bland personer i åldern 15–74 år

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM110SM1103, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2011K03

 7. Uttag PDB till SAM-forum 2022-03-29.xlsx

  Blad1 Produktkod Produktnamn Syfte Användare Publiceringsstatus Ämnesomrade Statistikomrade Ansvarig organisation Produkt-periodicitet AM0101 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Undersökningens syfte är att belysa löner och sysselsättning inom ...

 8. Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM11SM1701, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2016K04

 9. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM110SM1701, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2016K04

 10. Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2017

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: AM11SM1704, Produktnummer: AM0403, Produktionsomgång: 2017K03

Visa