Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 37 resultat.

 1. UF0206_BS_2005.doc

  Sökande och antagna till högskolans grundutbildning 2005 UF0206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Högskoleväsende A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställa...

 2. UF0206_BS_2007.doc

  STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN UF0206 BV/UA 2007-11-21 2(11) Anna Gärdqvist Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 2007 UF0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna oc...

 3. Diarienr etc

 4. UF0206_BS_2006.doc

  MYNDIGHET BESKRIVNING AV STATISTIKEN UF0206 Befolkning och välfärd/Utbildning och arbetsmarknad 2006-12-21 1(9) Anna Gärdqvist Sökande och antagna till högskolans grundutbildning 2006 UF0206 I denna beskrivning redovisas först allmä...

 5. UF0204_DO_19702003.pdf

 6. Ansokan_om_antagning_2018.doc

  Diarienr etc. ANSÖKAN OM ANTAGNING till forskarutbildning 1 Ifylls av den studerande Till institutionen (motsv.)/institutionsstyrelsen Universitet/högskola Personuppgifter Efternamn, tilltalsnamn (övriga förnamn anges med initialer)...

 7. UF0206_DO_2002.pdf

 8. Personal vid universitet och högskolor 2017 Higher Education. Employees in Higher Education 2017

 9. Personal vid universitet och högskolor 2018 Higher Education. Employees in Higher Education 2018

 10. LISA

Visa