Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 768 resultat.

 1. BE0101-Komtopp-alder-forsta-barnet-2019.xlsx

  Topp 10 Kommuner med lägst medelålder för förstagångsföräldrar, 2015-2019 jämfört med 2010-2014 Kvinnor (förstagångsmödrar) Män (förstagångsfäder) Förstagångsföräldrar totalt Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder 2015...

 2. BE0101-Kom-Jmf-Bef-2018_.xlsx

  Tabell Sveriges befolkning 31 december 2018 Kommunala jämförelsetal Län Kom- Folkmängd därav andel (%) Medel- Kommun mun- kvinnor män 0-17 18-64 65- gifta skilda med utrikes utländska ålder Kommungrupper grupp år år år utländsk födda med- Spridni...

 3. Befolkningsstatistik

  Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda...

 4. Tillsammans – integration i svenska samhället

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: BE55ST0501, Produktnummer: BE0101, Produktionsomgång: 2004A01

 5. Beskrivning av statistiken - Preliminär Befolkningsstatistik 2016

 6. Befolkningsstatistik 2010 Beskrivning av statistiken

 7. Kvalitetsdeklaration, Demografisk analys, 2019

 8. BE0101_BS_2015_Prel.pdf

 9. Befolkningsstatistik 2012 Beskrivning av statistiken

 10. BE0701_KD_2016_ÖH_170830.pdf

Visa