Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 725 resultat.

 1. Befolkningsframskrivningar

  Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mella...

 2. BE0401_BS_2015-2060.pdf

 3. BE0401_BS_2014-2060.pdf

 4. Befolkningsframskrivningar 2010

 5. Befolkningsframskrivningar 2018-2070 Statistikens framställning

 6. Statistikens framställning: Befolkningsframskrivningar 2019–2070

 7. BE0401_BS_2012-2060.pdf

 8. BE0401_DO_2016-2060.pdf

 9. BE0401_StaF_2010_LL_200217.pdf

 10. Befolkningsframskrivningar 2006

Visa