Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 263 resultat.

 1. Finansräkenskaper, kvartal och år

  Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansie...

 2. Lämna uppgifter - AP-fonder och PPM, kvartal

  Uppgifterna som lämnas i denna undersökning används till SCB:s finansräkenskaper och för vissa rapporter till EU. Publicering av resultatet sker under ämnesområdet finansmarknad.

 3. Negativt hushållssparande fjärde kvartalet

  Hushållens finansiella sparande under det fjärde kvartalet 2019 var det lägsta på över fyra år och uppgick till -14 miljarder kronor. Hushållens nettoinsättningar på bankkonto var låga samtidigt som hushållen nettoköpte nya bostadsrätter och fonder...

 4. Finansräkenskaper år och kvartal, 2016

 5. Microsoft Word - Revideringar av FM0103_2020-02-18.docx

 6. Kvalitetsdeklaration Sparbarometern 2019

 7. Finansräkenskaper År 2012 och Kvartal 2013 Beskrivning av statistiken

 8. FM0103_BS_2008.pdf

 9. Finansräkenskaper År 2011 och Kvartal 2012 Beskrivning av statistiken

 10. Finansräkenskaper År 2014 Beskrivning av statistiken

Visa