Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 438 resultat.

 1. Investeringsfonder, tillgångar och skulder

  Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

 2. Fondförmögenheten fortsätter att öka

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av juni 2017 till 3 604 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 177 miljarder kronor kvartalet i...

 3. Fortsatt ökning av fondförmögenheten

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av år 2016 till 3 346 miljarder kronor. Det är en ökning med 141 miljarder kronor sedan föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökninge...

 4. Fondförmögenheten ökar

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av mars 2017 till 3 522 miljarder kronor. Det är en ökning med 177 miljarder kronor sedan föregående kvartal och 558 miljarder kronor sedan första kvartalet föregåen...

 5. Beskrivning av statistiken: Investeringsfonder, tillgångar och skulder

 6. FM0403_BS_2006.pdf

 7. FM0403_BS_2014_150310.pdf

 8. FM0403_BS_2008.pdf

 9. Investeringsfonder 2012 Beskrivning av statistiken

 10. FM0403_BS_2016_KV_170504.pdf

Visa