Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 514 resultat.

 1. Fastighetsskattens förändring [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Fastighetsskattens förändring
 2. Reavinster och reaförluster 1999 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Övrig publicering under ämnesområde Hushållens ekonomi
 3. Minskade vinster 2001. Kapitalvinster och kapitalförluster. Förmögenhet. [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Övrig publicering under ämnesområde Hushållens ekonomi
 4. Inkomstfördelningsundersökningen 2001 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Övrig publicering under ämnesområde Hushållens ekonomi
 5. Boende och boendeutgifter 2004 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2006
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Boende och boendeutgifter
 6. Boende och boendeutgifter 2005 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Boende och boendeutgifter
 7. Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2010 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2011
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: Kommunernas finansiella tillgångar och skulder
 8. De äldres ekonomiska välfärd – inkomster, utgifter och förmögenheter [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: De äldres ekonomiska välfärd
 9. Enskilda näringsidkare – en inkomstöversikt 2005 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Enskilda näringsidkare
 10. Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning och förmögenhet [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Ungdomars ekonomiska välfärd
Visa