Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 653 resultat.

 1. Tid för vardagsliv [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Levnadsförhållanden
  Statistikserie: Levnadsförhållanden
 2. Tidsanvändningsundersökningen 1990/91, tabeller [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 1992
  Ämnesområde: Levnadsförhållanden
  Statistikserie: Levnadsförhållanden
 3. I tid och otid – En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 1992
  Ämnesområde: Levnadsförhållanden
  Statistikserie: Levnadsförhållanden
 4. Nu för tiden. En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2012
  Ämnesområde: Levnadsförhållanden
  Statistikserie: Levnadsförhållanden
 5. Barn och deras familjer 2002 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 6. Children and their Families 2002 [Foreword and contents]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 7. Children and their Families 2002 [6. Children with deceased parents]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 8. Barn och deras familjer 2002 [Barnomsorg]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Demografiska rapporter
 9. Reavinster och reaförluster 1999 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2001
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Övrig publicering under ämnesområde Hushållens ekonomi
 10. Minskade vinster 2001. Kapitalvinster och kapitalförluster. Förmögenhet. [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Övrig publicering under ämnesområde Hushållens ekonomi
Visa