Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 347 resultat.

 1. Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet 2004 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet
 2. Valdeltagandet vid folkomröstningen om Euron [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: Valdeltagandet vid folkomröstningen om Euron
 3. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2005 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 4. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2007 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 5. Europaparlamentsvalen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningarna i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: Demokratistatistik
 6. Svenska europaval [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2011
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: Demokratistatistik
 7. Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2006 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2006
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 8. Folkomröstningen om euron 2003 [Valundersökningen 2003 - Ett klart NEJ till euron]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Demokrati
  Statistikserie: Folkomröstningen om euron
 9. Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2003 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Offentlig ekonomi
  Statistikserie: Statsbidrag och inomkommunal utjämning, bidrag och avgifter
 10. Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2016
  Ämnesområde: Hushållens ekonomi
  Statistikserie: Bakgrundsfakta
Visa