Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 580 resultat.

 1. Tätorter

  Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. St...

 2. Publikationer_Artiklar_SCB_Miljo_Markanvandning_2020-12-14_publ.xlsx

  Markanvändning_rapporter_SM Publikationer inom statistikområdet Miljö; Markanvändning Källa SCB. Publicerad 2020-12-16 Statistikprodukt Produkt- kod Namn på publikation, innehåll Producent Publicerings- år Ämnes- område Statistikserie Kod serie Länkad...

 3. Publikationer_Artiklar_SCB_Miljo_Markanvandning_2020-12-14_publ.xlsx

  Markanvändning_rapporter_SM Publikationer inom statistikområdet Miljö; Markanvändning Källa SCB. Publicerad 2020-12-16 Statistikprodukt Produkt- kod Namn på publikation, innehåll Producent Publicerings- år Ämnes- område Statistikserie Kod serie Länkad...

 4. Beskrivning av statistiken: Bebyggd mark i strandskyddsområden – Strandnära byggande 2010–2014

 5. Grönytor i och omkring tätorter 2010

 6. MI0810_DO_2015_KH_161107.pdf

 7. Kvalitetdeklaration-Strandnära markanvändning – Strandnära bebyggelse 2018

 8. Statistikens framtagning-Detaljhandelns geografi – Handelsområden 2015

 9. Grönytor och grönområden i tätorter 2015

 10. Tätorter; arealer, befolkning 2005 Beskrivning av statistiken

Visa