Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 779 resultat.

 1. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

  Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för neg...

 2. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2009 Beskrivning av statistiken

 3. Beskrivning av statistiken - Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor

 4. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2007 Beskrivning av statistiken

 5. Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2005 beskrivning av statistiken

 6. MI1004_BS_2011.pdf

 7. Mötesanteckningar användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper 2020-10-14

 8. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2011

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: MI40SM1301, Produktnummer: MI1004, Produktionsomgång: 2011A01

 9. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor 2013

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: MI40SM1501, Produktnummer: MI1004, Produktionsomgång: 2013A01

 10. Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark 2016

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: MI40SM1801, Produktnummer: MI1004, Produktionsomgång: 2016A01

Visa