Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 442 resultat.

 1. Översyn av Outhyrda lägenheter i flerbostadshus 2002–2003 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Boende, byggande och bebyggelse
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Befolknings
 2. Studie av bortfallet i 2000-års undersökning av levnadsförhållanden (ULF) [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Befolkning
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Befolknings
 3. Sveriges industriproduktionsindex 1913–2002 – Tidsserieanalys [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 4. Tidsserieanalys av svenska BNP-revideringar 1980–1999 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 5. Designutredning för KPI: Effektiv allokering av urvalet för prismätningar i butiker och tjänsteställen [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 6. MIS 2000:1. Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2000
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Svensk utbildningsnomenklatur, SUN
 7. Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2002 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Sveriges officiella statistik
 8. Slurapport från projektet Uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 9. Bilagor till slutrapporten från projektet uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
 10. Registerstatistik – en introduktion [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Övrigt
  Statistikserie: Handbok
Visa