Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 878 resultat.

 1. UF0204-Rapporteringstidpunkter-2020.pdf

 2. Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

  Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

 3. Lämna uppgifter - Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

  På uppdrag av Universitets­kanslers­ämbetet samlar SCB varje kalenderhalvår in uppgifter om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå.

 4. UF0204_BS_2013.pdf

 5. UF0204_BS_2014_150415.pdf

 6. Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå 2012 Beskrivning av statistiken

 7. UF0204_BS_2010.pdf

 8. UF0204_BS_2005.doc

  Statistiska centralbyrån BESKRIVNING AV STATISTIKEN UF0204 Befolkning och välfärd/Utbildning och arbete 2007-02-20 1(11) Ingegerd Rosell-Persson Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2005 UF0204 I denna beskrivning red...

 9. Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå 2011 Beskrivning av statistiken

 10. UF0204_BS_2007.doc

  Statistiska centralbyrån BESKRIVNING AV STATISTIKEN UF0204 Befolkning och välfärd/Enheten för statistik om utbildning och arbete 2008-05-08 1(13) Ingegerd Rosell-Persson Forskarstuderande och examina i forskarutbildning 2007 UF0204 ...

Visa