Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 327 resultat.

 1. Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2013
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 2. Universitet och högskolor genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 3. Förändrad redovisning av högskolans personal [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads
 4. Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2008 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och Högskolor
 5. Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2009 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och Högskolor
 6. Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2014 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och Högskolor
 7. Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Forskarutbildning
 8. Universitet och högskolor. Doktorander och exmina på forskarnivå 2007 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Forskarutbildning
 9. Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 10. Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
Visa