Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 229 resultat.

 1. Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2016
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Högskolestuderande med utländsk bakgrund
 2. Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Högskolestuderande med utländsk bakgrund
 3. Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 4. Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå []

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2016
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Grundutbildning
 5. Förändrad redovisning av högskolans personal [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads
 6. Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2008 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och Högskolor
 7. Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2009 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2010
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och Högskolor
 8. Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2014 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2015
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och Högskolor
 9. Universitet och högskolor. Forskarstuderande och examina i forskarutbildningen 2006 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Forskarutbildning
 10. Universitet och högskolor. Doktorander och exmina på forskarnivå 2007 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2008
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Visa