Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 793 resultat.

 1. Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

  Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarni...

 2. Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF19SM1801, Produktnummer: UF0211, Produktionsomgång: 2016L17

 3. Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2018/19

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF19SM2001, Produktnummer: UF0211, Produktionsomgång: 2018L19

 4. Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF19SM1601, Produktnummer: UF0211, Produktionsomgång: 2014L15

 5. Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

  Information om Publikationen
  Artikelnummer: UF19SM1401, Produktnummer: UF0211, Produktionsomgång: 2012L13

 6. Gymnasieungdomars studieintresse

 7. Sveriges officiella statistik

 8. Produktdatabasen 2021-03-30.xlsx

  PDB 2021-03-30 Produktkod Produktens benämning, svenska Ämnesområde Statistikområde Produktens syfte Produktens användare PubliceringStatus Produktperiodicitet Ansvarig organisation AM0101 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Arbetsmarknad Löner...

 9. Uttag PDB 2021-09-23_till SAM-forum.xlsx

  Blad1 Produktkod Produktens benämning, svenska Produktens syfte Produktens användare Publicerings-status Ämnesområde Statistikområde Ansvarig organisation Produktperiodicitet AM0101 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Undersökningens syfte är a...

 10. Sveriges officiella statistik-årlig rapport för 2019

Visa