Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 366 resultat.

 1. Högutbildade utrikes födda [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2004
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Högutbildade utrikes födda
 2. Tema: Utbildning 2009:4. Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2009
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 3. Tema: Arbetsmarknaden 2015 för högutbildade utrikes födda [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2016
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie:
 4. Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga [Inledning]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 5. Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga [Gymnasieskolan]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 6. Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga [Svenska skolor i utlandet]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 7. Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga [Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 8. Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga [Svenska för invandrare (sfi)]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 9. Utbildningsstatistisk årsbok 2003. Tabellbilaga [Arbetsmarknadsutbildning]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 10. Svensk utbildning i internationell statistik [Bilaga A tabeller 1]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Svensk utbildning i internationell statistik
Visa