Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 083 resultat.

 1. Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

  Statistiken visar bland annat andel vuxna deltagare i utbildning efter utbildningsnivå, yrkesgrupp, födelseland, kön och ålder. Utbildningsaktiviteternas karaktär beskrivs avseende utbildningstyp, inlärningsmetod och vad utbildningen lett till. Undersökni...

 2. Metadata_mål_4_2021.pdf

 3. UF0538_BS_2012_20150205.pdf

 4. UF0548_DO_2015.pdf

 5. SCBDOK Undersökningen om vuxnas deltagande 2012

 6. Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning

 7. Undersökningen om vuxnas deltagnde i utbildning

 8. UF0538_DO_2005_2006.pdf

 9. Statistiskt meddelande - Vuxnas deltagande i utbildning – personalutbildning och andra former av utbildning

 10. UF0538_BS_2005-2006.doc

  Statistiska centralbyrån BESKRIVNING AV STATISTIKEN UF0538 BV/UA 2007-06-29 20(20) Johan Eriksson Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning 2005-2006 UF0538 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om...

Visa