Till innehåll på sidan

Sök

Äldre innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 113 resultat.

 1. 1830-1856 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. a. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med den underdåniga berättelsen för åren 1857 och 1858. På Kungl Maj:ts nådiga befallning utarbetad uti dess Justitiestatsexpedition. Första avdelningen: Civila mål och ärenden vid domstolarna samt polis- och verkställande myndigheterna i riket

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1830 - 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 2. 1830-1856 avd 2 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. b. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med senare avgivna underdåniga berättelser. På Kungl Maj:ts nådiga befallning utarbetad uti dess Justitiestatsexpedition. Andra avdelningen: Inteckning och lagfart av fast egendom å landet

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1830 - 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 3. 1830-1856 avd 3 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 3. c. Sammandrag av Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jämförelse med senare avgivna underdåniga berättelsen. På Kungl Maj:ts nådiga befallning utarbetad uti dess Justitiestatsexpedition. Tredje avdelningen: Brottmål. I

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1830 - 1856
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 4. 1857 och 1858 avd 1 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 1. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för åren 1857 och 1858. Första avdelningen: Innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1857 - 1858
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 5. 1857 och 1858 avd 2 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 1: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för åren 1857 och 1858. Andra avdelningen: Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1857 - 1858
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 6. 1859 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 2: 1. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1859. Första avdelningen. Innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1859
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 7. 1859 avd 2 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 2: 2. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1859. Andra avdelningen. Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1859
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 8. 1860 avd 1 … BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 3: 1. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1860. Första avdelningen. Innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1860
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 9. 1870 avd 2 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. XIII: 2. Justitie-statsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1870. Andra avdelningen. Innehållande särskilda uppgifter angående avgjorda brottmål

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1870
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
 10. 1871 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. 14: 1. Justitie-statsministerns underdåniga ämbetsberättelse för år 1871. Första avdelningen. Innehållande arbetsredogörelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsökningsmål och bysatte

  Författare: Justitiestatsministern
  Tidsperiod: 1871
  Ämnesområde: Rättsväsende
  Statistikserie: BISOS 1851-1917, BISOS B Rättsväsendet 1830-1912.
Visa