Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Juli 2021 (januari 2008=100) Förändring från juli prel. 2020 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 150,6 3,5
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,7 3,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,9 3,9
C Tillverkningsindustri 135,0 3,8
25–30,33 Verkstadsindustri 134,3 3,7
D El-, gas- och värmeverk 135,2 3,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,9 3,6
F Byggindustri 134,3 2,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 133,0 1,7
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 131,1 1,1
H Transport- och magasineringsföretag 131,2 3,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 131,4 3,4
I Hotell och restauranger 130,7 0,2
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 134,9 2,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,4 5,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,5 2,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 132,7 2,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 134,4 3,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,5 0,0
S Andra serviceföretag 125,6 2,9
B–S exkl. O Totalt 131,9 2,4
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 144,8 2,1
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,3 2,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 139,7 2,5
C Tillverkningsindustri 139,6 2,5
25–30,33 Verkstadsindustri 138,9 2,7
D El-, gas- och värmeverk 138,3 3,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 145,1 4,5
F Byggindustri 153,5 4,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 140,5 4,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 140,3 3,9
H Transport- och magasineringsföretag 143,0 2,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 144,6 3,4
I Hotell och restauranger 138,7 1,6
J Informations- och kommunikationsföretag 141,7 3,4
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 148,4 3,1
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,3 2,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 146,0 4,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 135,6 3,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 147,3 2,7
P Utbildningsväsendet 150,7 3,8
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 147,1 3,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 149,3 2,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 140,3 0,8
S Andra serviceföretag 144,9 4,4
B–S exkl. O Totalt 141,9 3,2

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se