Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Oktober 2019 (januari 2008=100) Förändring från oktober prel. 2018 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 139,2 1,3
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,1 2,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 132,2 2,1
C Tillverkningsindustri 131,9 2,1
25–30,33 Verkstadsindustri 131,7 1,2
D El-, gas- och värmeverk 135,3 4,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,0 3,6
F Byggindustri 132,5 1,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 133,0 2,1
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 131,2 2,0
H Transport- och magasineringsföretag 127,7 0,8
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,9 0,9
I Hotell och restauranger 132,8 2,8
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 134,4 2,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 130,6 3,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,4 1,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,8 1,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 130,3 1,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,7 2,7
S Andra serviceföretag 124,5 2,5
B–S exkl. O Totalt 130,3 1,7
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 141,3 1,4
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,3 2,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,9 2,2
C Tillverkningsindustri 135,8 2,3
25–30,33 Verkstadsindustri 134,9 2,5
D El-, gas- och värmeverk 133,9 3,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 138,4 1,4
F Byggindustri 146,1 2,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 133,9 1,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 133,6 1,6
H Transport- och magasineringsföretag 138,0 3,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 137,6 2,4
I Hotell och restauranger 134,0 2,4
J Informations- och kommunikationsföretag 134,2 1,7
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 141,6 4,4
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,8 2,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 137,5 1,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127,0 0,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 144,3 4,6
P Utbildningsväsendet 141,0 3,8
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 139,4 3,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,5 3,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 135,0 2,0
S Andra serviceföretag 138,3 2,3
B–S exkl. O Totalt 135,3 2,3

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se