Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Mars 2019 (januari 2008=100) Förändring från mars prel. 2018 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 138,1 1,9
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,9 1,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,0 1,3
C Tillverkningsindustri 130,7 1,2
25–30,33 Verkstadsindustri 130,6 0,9
D El-, gas- och värmeverk 132,3 2,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,8 3,4
F Byggindustri 130,9 1,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,7 2,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,4 1,6
H Transport- och magasineringsföretag 126,3 1,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 126,3 1,0
I Hotell och restauranger 129,4 1,1
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,2 1,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,7 3,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,0 0,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,1 1,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,2 1,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 127,9 1,6
S Andra serviceföretag 124,2 2,6
B–S exkl. O Totalt 128,7 1,6
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 139,4 1,2
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,2 2,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,8 2,0
C Tillverkningsindustri 133,7 2,0
25–30,33 Verkstadsindustri 132,6 2,1
D El-, gas- och värmeverk 131,3 2,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,4 1,4
F Byggindustri 141,0 0,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 132,2 1,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 131,9 1,7
H Transport- och magasineringsföretag 135,8 ‑0,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 135,5 0,4
I Hotell och restauranger 131,7 2,5
J Informations- och kommunikationsföretag 132,7 0,8
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 139,3 4,8
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 131,2 2,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 134,2 1,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 124,9 0,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,1 5,2
P Utbildningsväsendet 138,6 3,2
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 137,0 3,3
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 140,6 4,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,4 2,3
S Andra serviceföretag 135,8 1,9
B–S exkl. O Totalt 133,0 2,1

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se