Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren April 2020 (januari 2008=100) Förändring från april prel. 2019 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 137,9 ‑2,2
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,7 ‑5,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 125,8 ‑5,4
C Tillverkningsindustri 125,3 ‑5,5
25–30,33 Verkstadsindustri 124,4 ‑5,7
D El-, gas- och värmeverk 130,4 ‑3,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 121,5 ‑6,3
F Byggindustri 121,1 ‑8,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 125,2 ‑5,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 123,1 ‑5,7
H Transport- och magasineringsföretag 119,4 ‑6,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 119,7 ‑6,3
I Hotell och restauranger 120,9 ‑8,2
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 127,3 ‑6,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 122,6 ‑6,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 127,4 ‑6,3
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 123,3 ‑5,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,1 ‑4,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 125,8 ‑3,5
S Andra serviceföretag 114,9 ‑7,8
B–S exkl. O Totalt 122,5 ‑6,1
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 140,4 0,3
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,5 ‑1,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,0 ‑1,0
C Tillverkningsindustri 132,9 ‑1,0
25–30,33 Verkstadsindustri 131,5 ‑1,3
D El-, gas- och värmeverk 131,4 ‑1,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,8 ‑1,2
F Byggindustri 140,7 ‑1,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 129,8 ‑2,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,3 ‑2,3
H Transport- och magasineringsföretag 136,4 ‑0,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,0 ‑0,3
I Hotell och restauranger 124,6 ‑5,7
J Informations- och kommunikationsföretag 133,0 ‑0,2
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 143,0 1,3
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,5 0,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 132,2 ‑1,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,3 0,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 137,5 ‑1,9
P Utbildningsväsendet 137,1 ‑1,4
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 135,4 ‑1,7
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 140,0 ‑1,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 129,4 ‑1,9
S Andra serviceföretag 130,4 ‑4,7
B–S exkl. O Totalt 132,6 ‑0,8

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se