Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Juli 2019 (januari 2008=100) Förändring från juli prel. 2018 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 153,2 6,0
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,4 2,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 133,5 2,5
C Tillverkningsindustri 132,7 2,4
25–30,33 Verkstadsindustri 132,9 1,3
D El-, gas- och värmeverk 135,4 4,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,3 3,7
F Byggindustri 131,1 1,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 132,0 3,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,1 2,5
H Transport- och magasineringsföretag 128,6 1,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,6 1,1
I Hotell och restauranger 129,1 1,3
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 134,6 2,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 127,9 3,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 135,4 2,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 127,7 2,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,4 2,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 124,4 2,2
S Andra serviceföretag 124,5 5,0
B–S exkl. O Totalt 128,9 2,1
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 141,2 2,5
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 134,3 3,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 134,9 3,1
C Tillverkningsindustri 134,8 3,1
25–30,33 Verkstadsindustri 134,1 3,7
D El-, gas- och värmeverk 132,3 2,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,9 1,3
F Byggindustri 143,9 1,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 133,1 2,2
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,9 2,2
H Transport- och magasineringsföretag 137,3 3,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,3 1,9
I Hotell och restauranger 133,2 2,2
J Informations- och kommunikationsföretag 133,1 1,1
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 140,8 4,6
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,3 2,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 135,6 0,6
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126,3 0,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 139,4 3,3
P Utbildningsväsendet 138,5 3,4
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 138,4 3,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,3 4,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 134,9 2,9
S Andra serviceföretag 136,9 2,5
B–S exkl. O Totalt 134,2 2,6

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se