Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNI Näringsgren Maj 2022 (januari 2008=100) Förändring från maj prel. 2021 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 163,5 6,9
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 143,9 4,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 144,0 4,8
C Tillverkningsindustri 143,2 4,8
25–30,33 Verkstadsindustri 142,2 5,3
D El-, gas- och värmeverk 143,4 2,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 140,6 4,5
F Byggindustri 142,2 3,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 144,2 4,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 141,1 3,0
H Transport- och magasineringsföretag 136,1 3,2
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,4 3,3
I Hotell och restauranger 140,2 3,2
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,6 4,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 141,7 4,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,5 3,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 141,0 3,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 142,9 4,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 138,2 0,2
S Andra serviceföretag 135,5 5,4
B–S exkl. O Totalt 139,9 3,5
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 153,3 5,6
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 146,1 4,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 146,5 4,6
C Tillverkningsindustri 146,3 4,6
25–30,33 Verkstadsindustri 144,9 4,6
D El-, gas- och värmeverk 146,2 4,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 153,0 4,6
F Byggindustri 160,3 4,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 144,8 2,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 144,6 2,8
H Transport- och magasineringsföretag 148,7 2,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 152,7 5,2
I Hotell och restauranger 144,3 3,0
J Informations- och kommunikationsföretag 149,7 5,6
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 155,4 4,4
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 149,5 6,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 151,1 4,0
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 143,9 6,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 156,2 6,0
P Utbildningsväsendet 158,8 5,7
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 154,5 5,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 158,0 6,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 144,4 2,7
S Andra serviceföretag 151,7 4,6
B–S exkl. O Totalt 148,9 4,9

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se