Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt

SNINäringsgrenAugusti 2018 (januari 2008=100)Förändring från augusti prel. 2017 procent
Arbetare Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 134,8 0,4
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 126,4 2,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 126,6 2,3
C Tillverkningsindustri 126,2 2,2
25–30,33 Verkstadsindustri 126,5 1,8
D El-, gas- och värmeverk 126,3 ‑1,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 123,7 2,5
F Byggindustri 128,7 2,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 126,9 1,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 124,9 2,0
H Transport- och magasineringsföretag 125,3 2,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 125,3 1,9
I Hotell och restauranger 126,6 2,8
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,5 2,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 124,8 3,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 130,4 2,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 124,8 2,1
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 125,5 2,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 122,4 2,9
S Andra serviceföretag 118,4 0,7
B–S exkl. OTotalt 124,4 2,2
Tjänstemän Privat sektor    
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 136,2 3,2
B–E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,5 3,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 131,0 3,8
C Tillverkningsindustri 130,9 3,8
25–30,33 Verkstadsindustri 129,7 3,7
D El-, gas- och värmeverk 128,4 3,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,6 3,4
F Byggindustri 141,4 6,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,0 2,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,7 2,9
H Transport- och magasineringsföretag 131,8 0,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,0 1,5
I Hotell och restauranger 129,9 4,4
J Informations- och kommunikationsföretag 131,5 2,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 134,1 2,8
K–N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 129,3 2,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 133,6 2,5
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 125,0 1,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 136,9 6,6
P Utbildningsväsendet 133,5 3,8
P–S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 132,9 4,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 135,6 3,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,2 4,6
S Andra serviceföretag 133,2 4,1
B–S exkl. OTotalt 130,6 3,2

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se