Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2017               2016        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 136,1 144,9 137,9 146,2 135,6 130,7 134,7 139,3 132,2 133,4 130,9 130,1 131,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,6 128,5 129,3 128,8 128,8 124,3 125,2 125,5 125,6 125,2 125,0 123,9 123,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 125,7 128,7 129,5 128,9 128,9 124,4 125,2 125,5 125,8 125,3 125,1 124,0 123,2
C Tillverkningsindustri 125,4 127,9 129,1 128,4 128,6 124,2 124,8 125,0 125,4 124,9 124,8 123,7 122,8
25-30,33 Verkstadsindustri 125,9 128,9 128,7 128,1 128,3 124,7 125,3 124,8 124,7 125,2 124,6 123,3 122,6
D El-, gas- och värmeverk 131,0 134,5 135,1 136,8 134,9 130,8 131,6 133,8 133,1 133,7 133,3 130,9 128,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 122,6 124,1 125,9 126,3 125,1 120,6 122,4 122,9 121,1 120,8 120,7 119,9 119,5
F Byggindustri 125,8 126,1 127,2 127,4 126,0 124,3 124,7 125,0 125,6 125,9 125,4 124,4 124,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 124,6 125,8 128,1 129,4 128,3 125,0 125,9 125,9 127,3 127,4 127,2 125,9 125,7
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 122,0 123,2 125,6 126,8 126,0 122,9 123,7 123,8 125,0 125,1 124,8 123,6 122,9
H Transport- och magasineringsföretag 124,1 126,2 126,3 124,5 124,5 121,1 122,6 123,5 124,6 123,8 123,4 123,0 122,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 124,3 126,3 126,5 124,8 124,6 121,4 122,8 123,6 124,6 123,9 123,6 123,2 122,6
I Hotell och restauranger 122,9 124,0 125,7 126,1 125,7 122,9 123,2 123,4 124,0 123,7 123,4 122,7 122,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 128,4 128,7 129,8 128,4 129,3 127,3 126,7 126,9 126,1 125,6 125,4 124,6 124,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 122,7 122,9 125,9 126,5 126,2 124,6 125,2 125,8 126,0 124,6 124,4 123,6 120,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 129,8 129,9 130,6 128,6 129,9 127,7 126,6 126,8 126,4 126,0 126,1 125,2 125,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 122,9 123,8 125,3 125,2 125,4 122,7 123,8 124,5 124,0 122,9 122,9 121,5 120,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 122,9 124,1 125,9 125,3 125,9 122,5 123,6 124,5 123,7 122,5 122,8 121,4 120,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 118,6 118,5 121,7 124,7 124,2 123,0 123,1 122,2 124,9 123,7 124,5 120,5 117,7
S Andra serviceföretag 119,7 119,9 120,1 120,4 119,8 118,5 119,1 121,6 119,5 119,1 117,6 117,7 117,3
B-S exkl. O Totalt 122,7 124,2 126,2 126,2 125,9 122,9 123,6 123,7 124,1 124,0 123,7 122,5 121,0

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se