Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI Näringsgren2018    2017       
  majaprmarfebjandecnovoktsepaugjuljunmaj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 140,5 136,6 134,5 136,8 142,0 136,2 135,4 134,9 133,0 136,1 144,9 137,9 146,2
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,7 132,2 130,0 129,1 129,3 129,4 127,5 127,9 127,0 125,6 128,5 129,3 128,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 132,9 132,4 130,2 129,3 129,4 129,6 127,6 128,0 127,1 125,7 128,7 129,5 128,9
C Tillverkningsindustri 132,6 132,1 129,9 128,9 129,0 129,3 127,3 127,8 126,9 125,4 127,9 129,1 128,4
25-30,33 Verkstadsindustri 132,1 132,0 130,1 130,4 129,0 129,1 128,3 128,8 127,1 125,9 128,9 128,7 128,1
D El-, gas- och värmeverk 132,5 130,9 129,6 130,1 131,2 135,7 134,1 133,5 132,2 131,0 134,5 135,1 136,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,7 127,3 123,7 123,9 124,3 124,4 123,1 123,1 123,5 122,6 124,1 125,9 126,3
F Byggindustri 131,4 129,3 128,6 128,4 129,1 128,5 128,2 127,8 127,2 125,8 126,1 127,2 127,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 131,1 129,2 127,1 126,3 127,7 129,2 127,6 127,4 126,7 124,6 125,8 128,1 129,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 129,0 127,6 125,4 125,1 126,1 126,8 125,7 125,2 124,1 122,0 123,2 125,6 126,8
H Transport- och magasineringsföretag 128,1 127,8 126,0 126,8 126,4 126,4 125,1 125,1 124,1 124,1 126,2 126,3 124,5
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,1 127,8 126,0 126,8 126,4 126,5 125,3 125,3 124,4 124,3 126,3 126,5 124,8
I Hotell och restauranger 129,4 129,3 127,2 127,4 127,5 126,2 125,7 124,6 123,6 122,9 124,0 125,7 126,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,5 132,5 131,6 131,1 130,8 130,6 129,5 129,5 129,3 128,4 128,7 129,8 128,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 131,4 130,3 128,3 128,9 129,4 128,6 127,1 126,0 125,5 122,7 122,9 125,9 126,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,8 132,7 132,1 131,3 131,0 131,1 130,1 130,2 130,2 129,8 129,9 130,6 128,6
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,4 127,7 125,9 125,9 126,9 127,3 125,8 125,2 124,5 122,9 123,8 125,3 125,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 129,0 127,7 126,2 125,9 127,1 127,5 125,8 125,0 124,2 122,9 124,1 125,9 125,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,8 128,1 125,0 126,3 126,1 124,6 124,7 124,9 122,0 118,6 118,5 121,7 124,7
S Andra serviceföretag 121,2 123,4 121,4 120,8 122,8 121,9 120,8 120,4 121,1 119,7 119,9 120,1 120,4
B-S exkl. OTotalt 129,5 128,5 126,8 126,6 126,7 127,1 126,1 125,9 124,9 122,7 124,2 126,2 126,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se