Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2018                     2017  
    nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 133,8 135,9 132,8 133,8 143,7 141,0 140,5 136,6 134,5 136,8 142,0 136,2 135,4
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,6 130,6 130,3 128,2 131,9 133,2 132,7 132,2 130,0 129,1 129,3 129,4 127,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 130,8 130,8 130,5 128,3 132,2 133,4 132,9 132,4 130,2 129,3 129,4 129,6 127,6
C Tillverkningsindustri 130,6 130,5 130,3 128,0 131,5 133,0 132,6 132,1 129,9 128,9 129,0 129,3 127,3
25-30,33 Verkstadsindustri 131,0 131,1 130,2 128,2 133,1 132,5 132,1 132,0 130,1 130,4 129,0 129,1 128,3
D El-, gas- och värmeverk 131,1 131,2 131,1 127,9 131,3 131,5 132,5 130,9 129,6 130,1 131,2 135,7 134,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 125,1 125,2 124,8 124,5 126,2 127,2 127,7 127,3 123,7 123,9 124,3 124,4 123,1
F Byggindustri 131,3 131,1 130,3 128,9 128,9 131,4 131,4 129,3 128,6 128,4 129,1 128,5 128,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 128,9 129,8 129,0 126,8 128,0 130,2 131,1 129,2 127,1 126,3 127,7 129,2 127,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,5 128,2 127,2 124,9 125,8 128,2 129,0 127,6 125,4 125,1 126,1 126,8 125,7
H Transport- och magasineringsföretag 128,1 127,9 126,9 127,0 128,5 129,5 128,1 127,8 126,0 126,8 126,4 126,4 125,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,1 128,0 126,9 127,1 128,3 129,5 128,1 127,8 126,0 126,8 126,4 126,5 125,3
I Hotell och restauranger 128,6 128,9 128,2 126,4 126,7 129,0 129,4 129,3 127,2 127,4 127,5 126,2 125,7
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,7 132,4 132,5 130,8 133,0 134,1 133,5 132,5 131,6 131,1 130,8 130,6 129,5
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 130,2 129,3 129,2 127,3 126,4 129,3 131,4 130,3 128,3 128,9 129,4 128,6 127,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,0 132,7 132,9 131,5 134,2 134,9 133,8 132,7 132,1 131,3 131,0 131,1 130,1
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 128,5 128,1 127,5 125,4 125,6 128,2 128,4 127,7 125,9 125,9 126,9 127,3 125,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,9 128,4 127,8 126,2 126,4 129,4 129,0 127,7 126,2 125,9 127,1 127,5 125,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,0 128,4 126,3 122,2 121,5 125,3 128,8 128,1 125,0 126,3 126,1 124,6 124,7
S Andra serviceföretag 123,5 122,8 121,8 119,7 120,3 121,3 121,2 123,4 121,4 120,8 122,8 121,9 120,8
B-S exkl. O Totalt 128,8 128,8 127,9 125,3 127,1 129,6 129,5 128,5 126,8 126,6 126,7 127,1 126,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se