Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019               2018        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 138,9 152,6 143,5 148,3 140,5 137,7 138,3 148,6 136,2 133,8 135,9 132,8 133,8
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,6 135,4 137,0 135,8 135,1 132,1 132,0 133,0 132,7 130,6 130,6 130,3 128,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 132,7 135,6 137,2 136,0 135,3 132,2 132,1 133,1 132,9 130,8 130,8 130,5 128,3
C Tillverkningsindustri 132,4 134,8 136,7 135,5 134,9 131,9 131,7 132,5 132,6 130,6 130,5 130,3 128,0
25-30,33 Verkstadsindustri 132,9 134,3 135,4 134,4 133,9 131,5 131,6 131,0 131,9 131,0 131,1 130,2 128,2
D El-, gas- och värmeverk 134,0 139,2 138,8 138,2 136,5 132,6 134,0 137,6 134,1 131,1 131,2 131,1 127,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 129,8 132,0 132,6 133,2 131,3 128,2 128,9 131,2 126,3 125,1 125,2 124,8 124,5
F Byggindustri 131,9 131,7 133,6 133,8 132,0 130,9 130,9 131,3 132,8 131,3 131,1 130,3 128,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,0 131,9 134,8 134,9 133,2 130,5 129,5 132,1 131,8 128,9 129,8 129,0 126,8
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,6 128,9 132,1 132,5 130,9 128,0 127,6 129,4 129,7 127,5 128,2 127,2 124,9
H Transport- och magasineringsföretag 127,3 129,7 130,0 128,8 128,2 126,6 126,8 127,8 128,7 128,1 127,9 126,9 127,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 127,4 129,7 130,0 128,8 128,3 126,7 126,9 127,9 128,7 128,1 128,0 126,9 127,1
I Hotell och restauranger 128,9 128,2 131,6 132,2 131,1 128,2 128,4 128,3 129,8 128,6 128,9 128,2 126,4
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 132,8 135,5 136,3 136,0 135,1 133,3 133,8 133,4 134,4 132,7 132,4 132,5 130,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 129,0 129,2 131,8 132,8 132,9 131,9 132,5 132,6 131,3 130,2 129,3 129,2 127,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,4 136,6 136,9 136,6 135,5 133,4 134,0 133,4 134,8 133,0 132,7 132,9 131,5
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 127,6 128,5 131,5 130,1 129,5 128,1 128,1 129,6 130,3 128,5 128,1 127,5 125,4
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 127,7 129,4 133,0 130,7 130,0 128,2 128,0 130,2 130,9 128,9 128,4 127,8 126,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 126,7 123,9 129,4 130,4 129,4 128,6 129,4 128,4 128,0 128,0 128,4 126,3 122,2
S Andra serviceföretag 123,4 125,6 125,9 126,1 125,2 124,3 124,3 125,8 125,1 123,5 122,8 121,8 119,7
B-S exkl. O Totalt 128,1 129,9 132,5 132,2 131,2 129,0 129,1 129,7 130,1 128,8 128,8 127,9 125,3

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se