Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021               2020        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 149,8 152,6 151,8 154,1 144,6 145,4 151,0 155,7 145,6 142,9 141,2 142,4 144,5
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 138,3 139,2 140,2 140,4 138,7 137,4 139,4 140,7 138,0 137,1 134,2 133,1 134,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 138,7 139,5 140,4 140,6 139,0 137,5 139,6 140,9 138,2 137,4 134,4 133,2 134,6
C Tillverkningsindustri 137,8 138,7 139,7 139,9 138,5 137,0 138,8 140,0 137,8 137,0 134,0 132,8 133,9
25-30,33 Verkstadsindustri 136,8 137,6 137,6 137,9 138,4 136,4 137,2 137,6 136,7 136,6 133,4 131,5 134,8
D El-, gas- och värmeverk 132,8 138,0 139,3 140,6 137,5 136,4 139,7 140,8 139,2 138,1 136,0 135,7 133,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,3 134,0 136,3 136,2 133,7 133,9 136,7 136,4 133,9 132,6 129,3 129,4 127,9
F Byggindustri 135,5 136,6 138,1 138,7 138,5 137,1 138,9 139,4 137,9 135,6 134,7 134,2 133,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 134,3 135,4 139,1 139,2 137,9 137,5 140,4 140,1 138,5 136,1 134,1 132,7 130,0
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 131,6 133,3 137,4 138,0 137,3 136,7 139,3 139,3 137,5 135,1 132,8 131,3 128,4
H Transport- och magasineringsföretag 133,3 134,3 134,8 134,2 133,3 133,3 135,0 134,6 132,2 131,2 129,1 129,6 129,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 133,4 134,4 135,1 134,4 133,6 133,5 135,2 134,7 132,6 131,7 129,6 130,1 130,0
I Hotell och restauranger 131,8 132,2 134,9 135,5 135,6 134,2 135,1 136,4 135,7 134,6 132,9 131,8 129,8
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 135,2 138,1 138,3 138,7 137,5 137,1 137,5 137,3 138,0 137,2 135,9 135,0 133,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 134,4 136,2 138,8 140,4 138,8 138,3 140,7 140,6 139,3 138,4 135,5 133,5 130,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,8 137,8 137,4 137,5 136,6 136,1 136,0 136,4 137,5 136,6 135,5 134,8 133,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 132,0 135,3 136,9 137,4 135,1 133,2 136,5 136,0 133,3 132,5 130,9 131,0 129,5
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 132,7 136,7 137,9 138,6 135,5 133,5 137,1 136,8 133,1 131,9 130,4 130,6 128,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 128,7 132,4 136,9 137,3 135,4 133,5 136,4 133,5 134,3 135,0 133,4 132,8 131,4
S Andra serviceföretag 127,4 129,2 130,9 132,1 131,2 129,3 131,5 131,4 129,4 129,4 127,5 127,1 125,0
B-S exkl. O Totalt 131,4 134,8 136,9 137,3 136,4 135,4 137,2 137,1 135,9 134,4 132,4 131,2 128,8

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se