Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019                   2018    
    okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 141,8 141,5 139,8 141,7 142,7 142,7 140,1 139,5 140,4 141,3 139,0 139,0 139,2
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 136,1 135,9 134,7 135,1 135,1 135,2 134,4 133,7 133,4 133,3 132,7 132,6 132,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 136,7 136,4 135,2 135,7 135,6 135,7 134,8 134,2 134,0 133,9 133,3 133,2 133,1
C Tillverkningsindustri 136,6 136,3 135,1 135,6 135,5 135,6 134,7 134,1 133,9 133,7 133,1 133,0 133,0
25-30,33 Verkstadsindustri 135,7 135,6 134,5 134,9 134,5 134,6 133,6 133,0 132,7 132,6 131,8 131,8 131,7
D El-, gas- och värmeverk 134,6 134,1 132,7 133,0 133,5 133,9 133,7 131,6 131,4 131,5 131,0 130,2 130,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 139,2 139,0 138,4 138,6 139,7 139,4 137,9 136,7 136,6 136,6 136,9 136,6 136,5
F Byggindustri 146,9 146,0 144,6 144,6 143,4 143,1 142,5 141,4 140,8 140,5 143,0 143,7 142,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 134,5 134,2 133,4 133,8 134,1 134,0 132,9 132,6 131,5 131,5 132,1 131,8 131,7
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 134,2 133,9 133,1 133,5 133,8 133,7 132,6 132,3 131,2 131,2 131,9 131,5 131,4
H Transport- och magasineringsföretag 138,3 137,2 135,5 137,6 137,6 137,8 136,8 135,6 136,1 136,5 135,2 134,8 133,8
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 138,1 137,0 135,6 136,8 136,9 137,2 136,5 135,7 135,5 135,5 134,8 134,9 134,3
I Hotell och restauranger 134,5 134,1 133,5 133,7 133,4 132,5 132,5 132,0 131,2 131,5 132,0 131,2 131,0
J Informations- och kommunikationsföretag 134,7 133,8 132,9 133,7 133,6 133,9 133,4 132,9 132,5 132,4 132,3 132,5 132,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 142,8 142,3 141,3 141,9 142,2 142,7 141,8 140,1 139,1 139,0 135,5 136,0 136,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 134,6 134,1 133,1 133,0 133,2 133,4 132,2 131,5 131,0 130,8 131,4 131,2 130,9
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 138,5 137,4 136,6 136,5 136,7 137,0 135,1 134,6 134,5 134,7 137,0 135,6 135,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127,5 127,2 126,6 126,8 127,0 126,4 125,6 125,1 124,9 124,6 126,6 126,6 126,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 144,4 144,3 142,3 139,5 140,5 142,0 139,9 139,9 139,1 138,9 138,7 138,2 137,5
P Utbildning 141,7 140,8 138,4 139,1 139,1 138,7 139,0 138,6 138,2 137,4 136,7 136,4 135,8
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 140,1 139,2 137,6 139,0 138,2 138,1 137,8 137,0 136,8 136,7 135,9 135,2 134,6
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 143,3 142,3 140,6 142,9 141,4 141,9 141,7 140,7 139,6 140,0 138,1 137,1 136,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 135,2 134,7 134,3 135,0 134,8 133,4 131,7 131,2 132,0 132,4 132,9 132,4 131,8
S Andra serviceföretag 139,0 138,0 137,1 137,5 137,7 137,7 137,0 136,1 136,8 137,0 137,9 137,2 135,3
B-S exkl. O Totalt 136,0 135,4 134,2 134,8 134,8 134,8 134,0 133,3 132,8 132,7 132,8 132,6 132,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se