Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2022         2021              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 150,7 148,1 147,2 148,1 147,4 145,4 146,4 145,5 143,8 142,2 144,9 144,7 145,1
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 144,1 144,5 142,7 141,8 141,7 140,9 140,9 140,5 140,2 139,5 139,7 140,1 139,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 144,4 145,1 143,3 142,2 142,1 141,2 141,3 140,9 140,7 140,0 140,1 140,6 140,3
C Tillverkningsindustri 144,3 145,0 143,2 142,0 141,9 141,1 141,2 140,8 140,6 139,9 140,0 140,5 140,2
25-30,33 Verkstadsindustri 142,8 143,8 141,1 141,0 140,8 139,8 140,0 139,8 139,6 139,2 139,3 139,7 138,8
D El-, gas- och värmeverk 143,9 143,0 141,0 141,4 141,3 141,1 140,7 140,1 139,5 138,4 138,6 138,9 139,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 150,8 149,7 148,2 147,7 148,0 147,4 146,7 146,7 147,0 145,7 145,5 146,3 146,7
F Byggindustri 157,8 156,4 154,5 154,5 154,1 152,1 153,7 153,1 152,9 152,4 153,4 153,4 152,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 142,3 143,1 141,2 141,5 140,5 141,2 141,2 141,1 140,5 139,1 140,7 140,7 140,9
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 142,2 142,9 141,0 141,4 140,5 140,9 141,0 140,9 140,3 139,0 140,5 140,5 140,7
H Transport- och magasineringsföretag 146,1 146,1 143,4 144,5 143,5 144,6 144,4 143,8 142,2 141,1 143,1 144,1 145,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 150,3 149,3 148,3 147,9 147,2 146,3 146,0 145,8 144,9 144,0 144,8 145,0 145,3
I Hotell och restauranger 142,4 140,2 140,6 140,9 141,8 138,9 139,8 139,7 139,6 139,3 139,2 139,9 140,2
J Informations- och kommunikationsföretag 147,3 146,2 145,6 145,0 144,5 143,3 143,1 143,0 142,4 141,8 142,1 141,9 142,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 153,7 155,3 154,6 151,8 152,0 150,1 149,9 150,1 149,3 148,9 149,4 149,6 149,6
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 147,4 147,0 146,0 144,7 144,8 143,2 143,2 142,9 142,1 141,1 141,7 141,7 141,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 149,2 149,3 145,8 143,8 143,4 149,2 148,1 148,6 146,9 144,4 146,6 146,1 145,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 141,6 140,7 139,9 139,5 139,6 137,4 137,4 136,6 135,9 134,9 135,8 135,8 135,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 153,7 151,6 150,7 149,2 149,8 149,7 150,2 150,0 149,1 148,6 147,9 148,0 147,5
P Utbildning 155,2 154,2 154,2 153,9 153,3 153,2 152,7 152,2 151,7 150,3 151,2 151,2 150,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 151,3 150,5 150,7 150,0 149,4 148,1 147,8 147,5 147,0 146,1 147,4 147,1 146,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 154,4 153,6 154,2 153,1 152,5 149,7 149,6 149,5 149,0 148,2 149,7 149,1 148,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 142,0 141,4 141,0 140,4 140,1 141,3 141,3 139,9 139,3 139,0 140,5 139,5 140,5
S Andra serviceföretag 149,4 149,2 149,2 148,3 147,7 146,4 145,5 145,6 145,1 144,3 145,3 145,7 145,3
B-S exkl. O Totalt 146,5 146,2 145,1 144,4 144,0 143,2 143,2 142,9 142,3 141,3 142,2 142,2 142,1

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se