Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2018

PDF:
Hela publikationen (1096kb)
Serie:
AM38 - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am38sm1804_pdf
ISSN:
1654-272X (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-04-27
Förfrågningar:

Ann-Marie Persson

010-479 63 38

ann-marie.persson@scb.se

Emma Strand

010-479 61 01

emma.strand@scb.se