Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2016

Serie:
AM38 - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad
Språk:
Svenska
ISSN:
1654-272X (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-01-30
Förfrågningar:

Louise Stener

010-479 64 59

louise.stener@scb.se

Emma Strand

010-479 61 01

emma.strand@scb.se