Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under oktober 2016

Serie:
AM38 - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-am38sm1612_pdf
ISSN:
1654-272X (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-29
Förfrågningar:

Emma Strand

010-479 61 01

emma.strand@scb.se