Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, april 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från april
2021,
procent
Procentuell
andel
övertid,
april
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från april
2021,
procent
            2021 2022        
B-S exkl. O Totalt 183,04 ± 0,90 1,0 1,6 1,7 185,03 ± 0,91 1,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 264,31 ± 2,59 2,5 3,7 5,0 268,34 ± 2,65 3,0
C Tillverkningsindustri 194,97 ± 1,17 2,1 2,8 2,8 198,01 ± 1,20 1,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 196,49 ± 1,16 2,1 2,8 2,8 199,55 ± 1,19 2,0
25–30+33 Verkstadsindustri 193,26 ± 1,68 2,3 3,1 2,9 196,40 ± 1,75 2,0
D El-, gas- och värmeverk 201,53 ± 5,57 0,9 2,1 2,1 205,81 ± 6,01 0,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 184,56 ± 2,46 2,4 3,4 3,9 189,34 ± 2,63 2,5
F Byggindustri 200,29 ± 2,66 0,2 1,4 1,4 202,30 ± 2,68 0,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 181,77 ± 2,48 2,1 0,7 0,9 182,88 ± 2,50 2,2
H Transport- och magasineringsföretag 177,58 ± 2,00 0,9 2,6 3,0 180,73 ± 2,15 1,1
I Hotell och restauranger 154,55 ± 1,95 1,9 0,3 0,2 154,71 ± 1,95 1,9
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 176,95 ± 4,40 2,9 0,7 0,6 178,03 ± 4,36 2,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 187,58 ± 10,38 2,6 1,5 1,3 189,41 ± 10,60 2,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 169,06 ± 4,34 2,0 1,7 1,9 171,32 ± 4,36 2,2
P Utbildningsväsendet 155,71 ± 4,27 0,4 0,6 0,5 156,17 ± 4,32 0,1
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 169,32 ± 1,98 1,5 0,7 0,8 170,67 ± 2,00 1,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 160,38 ± 3,18 1,7 0,3 0,3 160,70 ± 3,16 1,7
S Andra serviceföretag 163,82 ± 4,35 2,4 0,6 0,9 164,49 ± 4,33 2,5

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30