Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, mars 2019. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från mars
2018,
procent
Procentuell
andel
övertid,
mars
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från mars
2018,
procent
            2018 2019        
B-S exkl. O Totalt 171,28 ± 0,82 2,0 2,1 1,8 173,27 ± 0,84 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 242,95 ± 2,19 1,8 5,2 4,9 246,60 ± 2,29 1,8
C Tillverkningsindustri 181,82 ± 1,07 1,6 3,1 2,8 184,80 ± 1,10 1,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 182,91 ± 1,06 1,6 3,2 2,8 185,90 ± 1,09 1,4
25–30+33 Verkstadsindustri 179,22 ± 1,42 1,0 3,3 3,1 182,48 ± 1,49 0,8
D El-, gas- och värmeverk 192,24 ± 5,89 2,7 2,7 2,3 197,26 ± 5,83 2,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 172,08 ± 2,39 3,8 4,2 3,9 177,25 ± 2,68 3,7
F Byggindustri 189,02 ± 2,10 2,2 2,0 1,5 191,06 ± 2,17 2,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 168,05 ± 2,79 2,5 1,0 0,8 168,93 ± 2,84 2,4
H Transport- och magasineringsföretag 167,01 ± 1,90 1,3 3,8 3,2 170,57 ± 2,14 0,9
I Hotell och restauranger 143,25 ± 1,71 0,8 0,5 0,3 143,57 ± 1,75 0,8
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 163,97 ± 2,63 3,7 1,3 1,4 165,92 ± 2,62 3,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173,78 ± 10,86 1,4 1,6 1,5 175,50 ± 11,16 1,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 161,65 ± 1,87 1,3 2,5 2,1 163,97 ± 1,92 1,1
P Utbildningsväsendet 151,72 ± 3,05 1,4 0,3 0,1 151,86 ± 3,05 1,3
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 158,03 ± 2,37 1,3 0,6 0,6 158,91 ± 2,39 1,5
R Enheter för kultur, nöje och fritid 147,42 ± 2,33 1,6 0,6 0,4 147,79 ± 2,36 1,3
S Andra serviceföretag 151,51 ± 2,56 2,6 0,9 0,9 152,20 ± 2,57 2,5

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30