Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, maj 2019. Kronor

SNINäringsgrenGenomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från maj
2018,
procent
Procentuell
andel
övertid,
maj
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från maj
2018,
procent
      20182019    
B-S exkl. OTotalt 174,56 ± 0,83 1,9 2,3 2,2 177,09 ± 0,88 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 261,87 ± 3,01 5,2 5,2 5,7 267,83 ± 3,05 5,8
C Tillverkningsindustri 185,38 ± 1,12 1,8 3,5 3,4 189,14 ± 1,11 1,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 186,77 ± 1,12 1,9 3,5 3,4 190,57 ± 1,11 1,8
25–30+33 Verkstadsindustri 181,78 ± 1,67 1,3 3,8 3,7 185,86 ± 1,63 1,2
D El-, gas- och värmeverk 198,30 ± 7,37 3,2 2,6 2,8 204,05 ± 7,33 3,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 176,40 ± 2,50 3,8 5,2 5,2 183,23 ± 2,85 3,8
F Byggindustri 192,12 ± 2,48 1,9 2,3 1,8 194,73 ± 2,57 1,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 173,09 ± 2,87 2,7 1,5 1,1 174,31 ± 2,93 2,4
H Transport- och magasineringsföretag 169,18 ± 1,83 1,0 3,6 3,6 173,30 ± 2,24 0,9
I Hotell och restauranger 147,03 ± 1,76 1,7 0,4 0,3 147,33 ± 1,76 1,8
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 163,97 ± 2,91 1,3 1,1 0,8 165,21 ± 2,92 0,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173,87 ± 12,15 0,3 1,9 1,8 176,01 ± 12,46 0,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,39 ± 1,90 2,0 2,6 3,1 167,93 ± 2,74 2,3
P Utbildningsväsendet 151,42 ± 2,87 ‑0,1 0,4 0,1 151,55 ± 2,86 ‑0,3
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 161,04 ± 2,52 1,0 0,4 0,7 162,07 ± 2,53 1,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 150,73 ± 3,49 0,9 0,7 0,6 151,24 ± 3,52 0,6
S Andra serviceföretag 152,86 ± 2,79 3,6 0,9 1,0 153,59 ± 2,80 3,6

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30