Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, mars 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från mars
2019,
procent
Procentuell
andel
övertid,
mars
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från mars
2019,
procent
            2019 2020        
B-S exkl. O Totalt 174,72 ± 0,90 2,1 1,8 1,5 176,50 ± 0,92 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 251,41 ± 2,61 2,8 4,9 5,4 255,27 ± 2,71 2,9
C Tillverkningsindustri 184,91 ± 1,05 1,5 2,8 2,5 187,68 ± 1,09 1,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 186,18 ± 1,05 1,6 2,9 2,6 188,97 ± 1,08 1,5
25–30+33 Verkstadsindustri 182,19 ± 1,35 1,5 3,1 2,6 185,01 ± 1,42 1,2
D El-, gas- och värmeverk 197,91 ± 6,53 2,7 2,1 2,4 203,10 ± 6,90 3,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 175,67 ± 2,64 2,1 3,9 2,8 179,42 ± 2,39 1,3
F Byggindustri 193,16 ± 2,06 2,3 1,4 1,3 194,86 ± 2,08 2,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 172,73 ± 2,23 2,5 0,8 0,7 173,47 ± 2,25 2,4
H Transport- och magasineringsföretag 167,82 ± 5,23 0,9 3,2 2,4 170,46 ± 5,39 0,4
I Hotell och restauranger 147,81 ± 2,05 3,3 0,4 0,2 148,02 ± 2,05 3,2
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 167,88 ± 3,15 3,4 1,4 0,6 168,92 ± 3,12 2,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 175,99 ± 12,19 1,6 1,6 1,1 177,34 ± 12,37 1,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 162,67 ± 2,36 1,3 3,0 2,2 165,00 ± 2,36 0,8
P Utbildningsväsendet 152,94 ± 4,80 1,1 0,1 0,2 153,21 ± 4,82 1,1
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 164,04 ± 2,06 3,7 0,6 0,9 165,45 ± 2,12 4,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 155,22 ± 2,59 3,7 0,3 0,2 155,41 ± 2,59 3,6
S Andra serviceföretag 155,71 ± 2,80 2,9 0,7 0,9 156,40 ± 2,81 2,9

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30