Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, september 2021. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från september
2020,
procent
Procentuell
andel
övertid,
september
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från september
2020,
procent
            2020 2021        
B-S exkl. O Totalt 177,18 ± 0,94 1,6 1,6 1,7 179,27 ± 0,96 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 260,81 ± 3,47 3,4 5,0 4,9 265,01 ± 3,60 3,3
C Tillverkningsindustri 188,41 ± 1,34 2,6 2,3 2,7 191,55 ± 1,38 2,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 190,01 ± 1,33 2,7 2,4 2,8 193,17 ± 1,36 2,9
25–30+33 Verkstadsindustri 185,55 ± 2,38 2,9 2,3 2,7 188,65 ± 2,43 3,2
D El-, gas- och värmeverk 198,69 ± 6,28 1,4 2,4 2,5 204,53 ± 6,49 1,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 178,72 ± 1,85 2,1 3,0 3,8 183,60 ± 2,10 2,7
F Byggindustri 197,81 ± 2,27 2,2 1,5 1,6 200,14 ± 2,29 2,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 174,65 ± 3,29 2,0 0,8 0,8 175,61 ± 3,29 1,9
H Transport- och magasineringsföretag 175,85 ± 2,04 3,1 3,2 3,1 179,30 ± 2,22 3,1
I Hotell och restauranger 149,57 ± 1,77 1,5 0,2 0,3 149,88 ± 1,78 1,6
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 169,54 ± 3,25 2,4 0,5 1,0 171,05 ± 2,95 2,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 179,76 ± 8,39 0,8 2,0 1,0 181,13 ± 8,45 0,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,18 ± 2,68 0,5 2,0 2,5 166,89 ± 2,78 0,8
P Utbildningsväsendet 155,90 ± 4,54 0,9 0,1 0,3 156,35 ± 4,55 1,1
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 164,60 ± 2,17 2,2 0,6 0,9 166,14 ± 2,24 2,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 155,29 ± 3,22 0,7 0,6 0,4 155,79 ± 3,16 0,5
S Andra serviceföretag 156,21 ± 3,04 0,9 0,6 1,2 157,11 ± 3,07 1,1

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30