Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, februari 2019. Kronor

SNINäringsgrenGenomsnittlig
timlön, exkl.
övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från februari
2018,
procent
Procentuell
andel
övertid,
februari
Genomsnittlig
timlön, inkl.
övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från februari
2018,
procent
      20182019    
B-S exkl. OTotalt 171,50 ± 0,77 2,1 1,9 1,7 173,48 ± 0,80 2,1
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 245,93 ± 2,69 1,2 4,4 4,3 249,29 ± 2,70 1,2
C Tillverkningsindustri 181,82 ± 1,03 2,2 2,9 2,5 184,49 ± 1,08 2,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 183,04 ± 1,02 2,2 2,9 2,5 185,73 ± 1,07 2,0
25–30+33 Verkstadsindustri 179,59 ± 1,43 0,9 3,3 2,7 182,46 ± 1,51 0,6
D El-, gas- och värmeverk 192,65 ± 5,65 2,7 3,1 2,8 198,79 ± 5,83 2,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 172,60 ± 2,34 3,8 4,1 4,3 178,24 ± 2,50 4,1
F Byggindustri 189,45 ± 2,10 2,5 1,8 1,7 191,71 ± 2,13 2,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 167,03 ± 2,38 2,4 0,9 0,8 167,87 ± 2,44 2,4
H Transport- och magasineringsföretag 167,47 ± 1,90 0,8 3,4 3,3 171,37 ± 2,35 0,8
I Hotell och restauranger 143,47 ± 1,77 0,8 0,6 0,3 143,72 ± 1,84 0,8
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 164,03 ± 2,51 3,0 1,1 1,4 166,10 ± 2,50 3,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 175,17 ± 10,74 0,8 1,6 0,9 176,17 ± 10,89 0,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 162,44 ± 1,81 2,2 2,2 2,0 164,70 ± 1,97 2,2
P Utbildningsväsendet 152,37 ± 3,32 1,5 0,1 0,2 152,55 ± 3,32 1,6
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 158,16 ± 2,29 1,5 0,3 0,6 159,14 ± 2,32 1,8
R Enheter för kultur, nöje och fritid 148,79 ± 3,28 1,4 0,5 0,4 149,20 ± 3,31 1,2
S Andra serviceföretag 151,53 ± 2,66 3,0 0,7 1,0 152,30 ± 2,63 3,1

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-04-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30