Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, november 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från november
2021,
procent
Procentuell
andel
övertid,
november
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från november
2021,
procent
            2021 2022        
B-S exkl. O Totalt 185,88 ± 0,91 3,1 1,9 1,9 188,23 ± 0,93 3,1
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 269,51 ± 2,89 2,6 5,0 6,2 274,37 ± 2,96 3,0
C Tillverkningsindustri 196,79 ± 1,12 3,2 3,0 3,0 200,30 ± 1,16 3,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 198,35 ± 1,11 3,2 3,1 3,1 201,89 ± 1,15 3,1
25–30+33 Verkstadsindustri 195,49 ± 1,76 4,2 3,3 3,3 199,26 ± 1,85 4,1
D El-, gas- och värmeverk 205,03 ± 5,81 3,7 2,3 2,7 210,78 ± 6,59 3,8
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 185,84 ± 1,95 2,8 3,5 4,0 190,52 ± 2,43 2,6
F Byggindustri 205,70 ± 2,62 3,1 1,7 1,9 208,56 ± 2,59 3,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 184,37 ± 2,64 3,2 0,9 1,1 185,82 ± 2,78 3,5
H Transport- och magasineringsföretag 179,68 ± 1,94 1,5 2,8 3,4 183,42 ± 2,15 1,8
I Hotell och restauranger 157,91 ± 1,67 4,7 0,3 0,2 158,17 ± 1,68 4,7
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 176,56 ± 2,34 2,0 0,8 0,9 177,95 ± 2,45 2,1
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 194,87 ± 9,20 4,8 1,0 1,0 196,35 ± 9,42 4,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 173,50 ± 4,07 4,5 2,6 1,9 175,74 ± 4,06 4,0
P Utbildningsväsendet 157,55 ± 4,21 1,1 0,4 0,2 157,85 ± 4,24 1,0
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 172,70 ± 2,20 2,7 0,8 0,8 174,14 ± 2,26 2,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 163,23 ± 3,49 3,6 0,2 0,2 163,52 ± 3,49 3,6
S Andra serviceföretag 162,69 ± 4,46 1,5 1,1 1,4 163,69 ± 4,47 1,7

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00