Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme i Europa 2012, Euro

Land Genomsnitt
per
timme
Norge 57,09
Schweiz 52,34
Danmark 40,06
Belgien 38,12
Sverige 37,26
Frankrike 34,55
Luxemburg 34,13
Nederländerna 32,82
Tyskland 31,58
Finland 31,38
Österrike 30,54
Irland 30,34
Italien 27,99
Storbritannien 25,19
EU (28) 24,79
Island 23,19
Spanien 21,14
Cypern 16,79
Grekland 15,73
Slovenien 15,59
Portugal 13,31
Malta 11,82
Tjeckien 9,99
Kroatien 9,48
Slovakien 8,95
Estland 8,57
Polen 7,88
Ungern 7,38
Turkiet 6,29
Lettland 5,95
Litauen 5,87
Montenegro 5,84
Bosnien och Hercegovina 5,29
Serbien 5,12
Rumänien 4,14
Makedonien 3,48
Bulgarien 3,42
Albanien 2,20

Källa: Eurostat

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal. Tabellen visar arbetskostnaden i respektive land för företag med minst 10 anställda. Genomsnittet i EU var 24,79 Euro år 2012.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?