Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2020

Kronor

    Antal Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
  Samtliga 828 100 629 800 198 400 32 200 32 000 32 600
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3 100 700 2 400 34 400 35 200 34 200
F Byggverksamhet 7 100 2 200 5 000 33 700 34 200 33 500
I Hotell- och restaurangverksamhet 1 600 1 300 400 28 800 28 500 29 900
L Fastighetsverksamhet 3 900 1 800 2 100 35 200 34 000 36 300
N Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster 2 500 860 1 700 30 500 29 800 30 800
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 119 900 81 400 38 500 37 700 37 200 38 800
84.1 Offentlig förvaltning 112 500 80 300 32 200 37 900 37 300 39 400
84.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 4 700 3 200 1 500 41 300 39 900 44 300
84.115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 50 600 34 900 15 700 38 400 37 600 40 200
84.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 11 800 9 300 2 500 38 300 37 600 40 800
84.124 Administration av omsorg och socialtjänst 26 000 21 100 4 900 36 400 36 400 36 500
84.131 Administration av infrastrukturprogram 8 100 4 400 3 700 39 500 39 000 40 200
84.2 Offentliga tjänster 7 300 1 100 6 300 35 700 35 700 35 700
P Utbildning 324 800 253 500 71 200 32 800 32 700 33 200
85.1 Förskoleutbildning 87 800 81 500 6 300 29 000 29 100 27 500
85.2 Grundskoleutbildning 181 800 137 600 44 200 33 500 33 900 32 300
85.3 Gymnasial utbildning 48 800 30 400 18 400 36 800 36 700 37 100
85.311 Studieförberedande gymnasial utbildning 30 500 18 600 11 900 37 100 36 900 37 400
85.312 Kommunal vuxenutbildning o.d. 8 100 6 000 2 100 36 500 36 600 36 100
85.321 Gymnasial yrkesutbildning 8 100 4 600 3 500 36 400 36 100 36 800
85.5 Vuxenutbildning och övrig utbildning 5 000 3 000 2 000 33 600 33 800 33 200
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 347 300 277 600 69 700 29 700 29 900 28 700
86.1 Sluten sjukvård 1 400 1 100 290 40 200 37 700 49 800
87.2 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 35 300 26 800 8 500 30 300 30 500 29 900
87.3 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 108 500 94 300 14 200 29 900 30 100 28 700
88.1 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 170 500 130 400 40 100 28 500 28 700 27 600
88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer 156 500 119 600 36 800 28 300 28 600 27 500
88.102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 14 000 10 800 3 200 30 000 30 200 29 300
88.9 Andra öppna sociala insatser 24 600 19 800 4 800 35 000 35 200 34 000
R Kultur, nöje och fritid 16 800 10 000 6 800 30 800 31 100 30 400

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?