Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2021

Kronor

    Antal anställda Genomsnittlig månadslön
SNI2007 Näringsgren Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
  Samtliga 258 500 199 800 58 700 40 200 38 300 46 600
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och anda stödtjänster 10 0 0 27 900 30 500 25 300
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 19 600 12 700 6 900 42 800 41 900 44 600
P Utbildning 3 000 1 900 1 000 34 700 34 200 35 700
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 231 600 182 700 48 900 40 100 38 100 47 400
86 Hälso- och sjukvård 231 400 182 500 48 900 40 100 38 100 47 400
86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 169 600 133 000 36 600 40 300 38 100 48 300
86.103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus 3 700 2 200 1 500 36 100 36 300 35 700
86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 29 200 24 600 4 600 41 200 39 200 52 000
86.212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 1 300 1 100 260 40 200 39 600 42 600
86.221 Specialistverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 5 900 4 400 1 500 37 800 36 800 40 600
86.222 Specialistverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 5 100 4 000 1 000 38 600 37 900 41 100
86.230 Tandläkarverksamhet 5 700 5 100 630 36 600 35 000 49 000
86.9 Annan hälso- och sjukvård 10 900 8 200 2 800 38 600 37 900 40 700
R Kultur, nöje och fritid 670 450 220 34 900 35 100 34 500

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?