Till innehåll på sidan

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Nästa publicering: 2022-05-31

Statistiken beskriver arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. BAS visar antal efter arbetsmarknadsstatusarna sysselsatt, arbetslös, student, pensionär, sjuk och övrig. Arbetslöshet, arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad visas också. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån individuella egenskaper som till exempel kön och ålder.

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Befolkningens arbetsmarknadsstatus

E-post
bas@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0210