Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2019

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende vanligaste yrket i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2021-03-04 9.30

Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var lager- och terminalpersonal, som också var det femte vanligaste yrket totalt, med 77 procent män och 23 procent kvinnor.

Av de 30 vanligaste yrkena hade fyra en jämn könsfördelning. Allra jämnast var det bland kockar och kallskänkor, med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Som jämn könsfördelning räknas en fördelning på mellan 40 och 60 procent.

De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2019

Diagram: De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2019

Det vanligaste yrket för kvinnor 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, där antalet anställda var 119 900 och medelåldern 45 år. Näst vanligaste yrket bland kvinnor var barnskötare, där det fanns 83 610 anställda med en medelålder på 40 år.

De tio vanligaste yrkena i riket för anställda kvinnor 16-64 år, 2019
Yrke1Totalt antal kvinnorTotalt antal mänAndel kvinnorMedelålder kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
119 900 12 410 91 45
Barnskötare
83 610 9 560 90 40
Grundskollärare
80 880 27 960 74 43
Butikssäljare, fackhandel
68 440 43 140 61 33
Förskollärare
64 680 2 900 96 43
Vårdbiträden
58 160 20 420 74 36
Butikssäljare, dagligvaror
56 940 30 060 65 34
Städare
56 830 20 740 73 44
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
55 250 15 030 79 44
Vårdare, boendestödjare
50 440 18 160 74 43

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste tiotal.

Det vanligaste yrket för män var 2019 lager- och terminalpersonal, där antalet anställda var 68 390 och medelåldern 37 år. Det näst vanligaste yrket var mjukvaru- och systemutvecklare m.fl., som omfattade 65 780 anställda med en medelålder på 40 år.

De tio vanligaste yrkena i riket för anställda män 16-64 år, 2019
Yrke1Totalt antal mänTotalt antal kvinnorAndel mänMedelålder män
Lager- och terminalpersonal
68 390 20 260 77 37
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
65 780 15 190 81 40
Företagssäljare
64 400 23 990 73 44
Lastbilsförare m.fl.
53 600 4 080 93 42
Träarbetare, snickare m.fl.
45 890 610 99 40
Butikssäljare, fackhandel
43 140 68 440 39 35
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
43 100 7 360 85 42
Fastighetsskötare
35 000 6 590 84 46
Installations- och serviceelektriker
33 060 760 98 37
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
32 240 1 080 97 39

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste tiotal.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i mars 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se